Menu

Effektiv rottebekæmpelse i dit lokalområde

april 16, 2016 - Tip & Tricks

Rotter er et skadedyr, som kan gøre stor skade på vores natur, huse og kloaksystemer. Det er en stor plage, som desværre breder sig i mange byer. Man tænker måske ikke lige over det, men rotter kan gnave sig igennem stort set alt og de kan komme igennem meget små huller. Der skal således ikke meget til, før man kan være plaget af rotter i huset eller i kloakken. Der bliver sat større og større fokus på de store problemer med rotter i mange kommuner. Hvis man bor et sted, hvor man er plaget af rotter, kan det derfor være en god idé at tage kontakt til kommunen. Det er vigtigt at gøre dem opmærksomme på problemet, så de kan vurderer omfanget i den pågældende kommune. Der findes virksomheder, der udfører rottebekæmpelse i hele landet f.eks. i Gråsten, Aabenraa og Sønderborg. Besøg http://vmok.dk/kloakservice/rottebekaempelse for mere information om rottebekæmpelse.

Sådan kommer du rotterne til livs

5Hvis du enten vil forebygge mod rotter eller hvis du allerede har et problem med rotter, skal du tage kontakt til en kloakservice i dit lokalområdet omkring Aabenraa, Sønderborg og Gråsten. De fleste kloakmestre kan hjælpe med rottebekæmpelsen, da rotterne ofte befinder sig i kloakkerne. Det gode ved at kontakte et firma i lokalområdet er, at de har et stort kendskab til de underjordiske kloakker i området og dermed har en stor viden på området. Du kan ringe efter dem hvis du vil forebygge, hvis du har en fornemmelse om at der er rotter eller hvis du har set rotterne.

Hvis du allerede har konstateret, at der er et problem med rotter, vil kloakmesteren komme og spule dit kloaksystem, for at finde eventuelle fejl og problemer. Herefter vil en reparation af kloaksystemet påbegyndes. Hvis du ikke er helt sikker på om du har problemer med rotter, vil kloakmesteren undersøge kloakken, scanne, rense og spule for til sidst at vurdere om der er problemer. Hvis der ikke er problemer, kan en forebyggende behandling være hensigtsmæssig.

Kloakmesteren klarer også andre opgaver

Hvis du har tilkaldt kloakmesteren i forbindelse med et rotteproblem, kan du med fordel få ham til at udføre andre opgaver. Hvis du f.eks. har problemer med en tilstoppet kloak eller en ildelugtende kloak, kan du med fordel få kloakmesteren til at kigge på dette i samme ombæring. Hvis du har problemer med tilstopning eller en ildelugtende kloak, vil kloakmesteren ofte udføre en omfattende rensning af kloakken.

Rensningen omfatter en spuling af rørene. I forbindelse med rotte problemerne, kan det være en mulighed at rense kloakrørene, og kloakmesteren kan således slå to fluer med et smæk, hvis der er også er problemer med tilstopning. Når rensningen er færdig, vil man opleve en mere effektiv kloak. Regelmæssige rensninger vil således også være med til at forlænge kloakrørenes holdbarhed, hvilket kan sikre mod diverse problemer i fremtiden. Regelmæssige rensninger kan således være med til at beskytte mod rotteangreb i fremtiden, men også mod tilstopning af kloakken samt mod en ildelugtende kloak, som ikke fungerer.