Menu

Dræning i jord

maj 22, 2017 - Tip & Tricks

For mange landmænd, kan det være helt essentielt at få lagt dræning ind i deres jord. Det gøres for at forhindre at afgrøderne ikke bliver våde og dermed er i riskiozonen for at rådne og dermed gå til. Hvis du ikke allerede har fået lagt dræn ind i dine marker, burde du overveje at få det gjort. Det kan også være at du har dræn, der trænger til at blive udskiftet. I så fald skal du tage kontakt til et firma, som kan hjælpe dig enten med udskiftning af de gamle dræn eller med installation af helt nye dræn. Typisk er det kloakvirksomheder, der udfører denne slags opgave. Firmaerne kan hjælpe dig med at bestemme om der skal lægges dræn og hvilken type, det vil være bedst at lægge.

 

Drænrør og maskiner til dræning

 

Dræn bliver lavet med rør, der graves ned i jorden, hvorved det overskydende vand kan blive ført væk fra marken. Selve dræningen kan udføres ved hjælp af flere forskellige slags rør. Det vil afhænge af den konkrete situation, hvilke rør, der vil være de bedste at lægge. Ofte tilbydes der to forskellige løsninger. Den første er de såkaldte nøgenrør, hvor man bruger filtersand. Den anden type er med såkaldte tæpperør. Der findes herunder flere forskellige tykkelser af tæpperør. Hvilken løsning, der vil være bedst for dig, vil først og fremmest afhænge af jordtypen i marken. De professionelle vil selvfølgelig hjælpe med en vurdering af, hvilke rør, der vil være bedst i den pågældende situation.

Drænrørene skal graves ned i jorden og der er flere forskellige måder at gøre dette på. Man kan selvfølgelig grave rørene ned, men man kan også pløje dem ned. Ved den sidste løsning anvender man en såkaldt drænplov. Der er flere forskellige firmaer, der er specialiseret i denne løsning.